shutterstock_229434985.jpg

Dette må du vite om bindningstiden i en leasingavtale

Av Redaksjonen 22. november 2016

restverdi2.jpg

Høsten 2014 la regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2015, og vedtok her å utvide bindingstiden for leasing og utleie av personkjøretøy fra 3 til 4 år. Det vil si at når vi skal lease en bil, så er må vi beholde den i 4 år. Under skal vi prøve å gi svar på hvorfor dette forslaget ble vedtatt og hva det egentlig betyr for oss som leasingkunder.


Før 2015 var det slik at bindningstiden på en leasingkontrakt var satt til minimum 3 år. Det betyr at når du skulle lease en bil så signerte du en kontrakt som sa at bilen først kunne leveres tilbake etter 3 år. Grunnen var at bilens merverdiavgift avskrives, og staten hadde bestemt at avskrivningsperioden skulle være 3 år.

Les også: Leasing fra A til Å

Hva betyr dette egentlig?

Det betyr at når du leaser en bil, så vil ditt leasingselskap få refundert merverdiavgift beløpet i bilen. Grunnen er at det er leasingselskapet, altså en bedrift som kjøper bilen. Bedrifter i Norge er nemlig så heldige at de ofte får refundert merverdiavgiften på ting de kjøper. Men for at bedrifter ikke bare skal kjøpe, for eksempel en bil, få tilbake merverdiavgiften og så selge bilen igjen, og på den måten tjene masse penger raskt, har staten bestemt at et objekt må beholdes i en viss periode for at merverdiavgiften skal bli gitt i sin helhet. Velger en bedrift å selge objekter før bindningstiden er over, må de betale tilbake deler av den merverdiavgiften som de har fått tilbake fra Staten. På en bil betyr dette, med 2014 regler, at merverdiavgiften som refunderes avskrives i 36 like store deler til staten – dette er det vi kaller en lineær nedskriving.

Hva har dette å si for meg som leaser?

Når vi leaser en bil er det leasingselskapet som eier bilen, mens det er vi som bruker den. For å få lov til å bruke bilen, og for at vi skal kunne kalle bilen «vår» i leasingperioden, må vi betale en leasingleie. Denne leien er vi så heldige at vi ikke betaler ut i fra bilens fulle kjøpspris, men ut i fra det vi kaller et leieberegningsgrunnlag. Leieberegningsgrunnlaget er bilens fulle pris minus merverdiavgiftbeløpet og eventuell startleie.

Altså er det slik at den merverdiavgiften som leasingselskapet får tilbake fra staten, får vi som leasingtagere glede av gjennom en lavere månedlig leasingleie. For å si dette på en annen måte. Vi som leasingkunder får et lavere utgangspunkt for vår leiesum, og dermed lavere månedskostnad.

Les også: Lease eller låne bil – Hva skal man tenke på?

Men hvorfor må bindningstiden økes fra 3 til 4 år?

Leasing, og spesielt privatleasing er en finansieringsform som har vokst mye de siste årene. En av grunnene er at leasing ofte kan være økonomisk lønnsomt for den enkelte, spesielt når rentenivået er så lavt som i dag. Staten ser på dette med noe bekymring, da dagens regelverk i mange tilfeller kan motivere oss til å velge å lease en bil kontra det å eie bilen selv.

Ved å endre på antall bindingsår, samt endre litt på avskrivingsmodellen for merverdiavgiften ønsker staten å gjøre det slik at leasing av bil ikke får like store avgiftsfordeler. De vil med andre ord gjøre leasing av bil mindre attraktivt, slik at en leasingkontrakt oftere vil kunne konkurrere med det å ta opp et lån.

Hva går forslaget egentlig ut på?

Forslaget som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2015 sier at det med virkning fra 1. januar 2015 skal gjøres endringer slik at bindingstiden for en leasingkontrakt økes fra 36 måneder (3 år) til 48 måneder (4 år). Dette gjelder personbiler i yrkesmessig utleievirksomhet eller personbefordring mot vederlag – altså biler som leases av deg og meg. Det foreslås også at den lineære avskrivingen av merverdiavgiften skal endres slik at en leasingavtale som løper i 4 år skal avskrives til 1/30-del pr måned det første året, for så å gå over til 1/60-del pr måned de resterende 3 år.

Det betyr at merverdiavgiften ikke lenger skal avskrives i 36 like store deler, eller 48 like store deler, men skal avskrives litt mer de første 12 mnd, og litt mindre de siste 36 mnd.

 

Det er verdt å merke seg at noen bilforhandlere kan tilby deg som kunde leasingkontrakter med kortere løpetid enn 48mnd. Men dette vil da koste deg som kunde litt ekstra. Ofte er det ekstra det staten krever tilbake, da den fulle mva refusjonsperioden ikke blir oppfylt.

Lurer du på hvordan du får et billån på dagen. Les alt om det her. 

 

Temaer: minleasing, leasing, nyheter


Et konsept fra Santander Consumer Bank AS

Vi i Santander elsker biler, båter, mc og caravan. Vi er Norges største finansieringsselskap innen for bil- og fritidsfinansiering, og er også en del av Banco Santander - et av verdens største finanskonsern. Bilogfritidsbloggen.no er sammen med Minleasing.no et satsningsområde som etterstrever å gi deg som har spørsmål rundt finansiering eller bilhold svar og hjelp på det du lurer på. For mer informasjon, besøk oss på:

www.santanderconsumer.no

Siste innlegg