shutterstock_229434985.jpg

Ditt ansvar som leasing kunde

Av Redaksjonen 30. september 2014

leasingkundes-ansvar.jpg

Den dagen du har funnet drømmebilen, bestemt deg for å kjøpe den og avtalt at den skal finansieres via en leasingavtale er en god dag. Alt er på plass og du kan bare glede deg til å ta den i bruk. Men husk at sammen med denne gleden følger også et ansvar.

Les også: Ditt ansvar etter endt leasingperiode

Hva innebærer ditt ansvar?

Når du leaser en bil er det leasingselskapet som eier bilen, og du har full bruksrett. Det betyr at det er du som har ansvaret for dens ve og vel, skal passe på den og stelle med den. En vanlig misforståelse når det gjelder leasing, er at det er som en leiebil, hvor alt er inkludert. Dette stemmer ikke, med full bruksrett følger også vedlikeholdsplikt, og det er du som er ansvarlig for at servicer blir fulgt, dekk blir byttet og forsikring tegnet. På mange måter kan man si at leasingselskapets ansvar stanser idet du får nøkkelen i hånden.

Hva er ditt ansvar overfor leasingselskapet?

Gjennom leasingavtalen er du som bruker ansvarlig overfor leasingselskapet gjennom den leasingkontrakten som er signert. Du er ansvarlig for å betale rett leie til rett tid, og overholde bilens avtalte kjørelengde. Du er også ansvarlig for å utvise vanlig forsiktighet, og ansvarlighet ved bruk av bilen, samt er pliktig å følge de anvisninger som er utarbeidet for bruk av den. I tillegg er du ansvarlig for å holde bilen forsvarlig vedlikeholdt, og at alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende dens bruk etterkommes.

Som bruker er du også ansvarlig for enhver skade forårsaket av motorvognen så lenge den er i din varetekt. Rettes det krav mot eier/leasingselskapet for slik skade, eller for brudd på offentlige og private forskrifter og tillatelser, plikter du som bruker av bilen å holde leasingselskapet skadesløs. Ved skade overfor tredjemann skal leietaker straks varsle leasingselskapet og medvirke til sakens opplysning.

Hva med forsikringer?

Når det kommer til forsikring er du ansvarlig for å tegne fullkaskoforsikring hos ditt forsikringsselskap. En slik full kaskoforsikring skal inneholde vognskadeforsikring, ansvar og førerulykke forsikring. Det er slik at forsikringen som tegnes også skal omfatte leasingselskapets interesser. Blir ikke riktig type forsikring tegnet, kan leasingselskapet tegne nødvendig forsikring og belaste deg for premien. Premien vil da bli tillagt mva.

Les mer om forsikring av leasingbil her

Hva må du tenke på rundt service og daglig vedlikehold?

Les også: Sommervask av bil

Service er også et viktig punkt å overholde i den perioden du har bilen. Service skal utføres etter bilens service bok, og skal som oftest utføres hos bilforhandler eller på et godkjent merkeverksted. Slurves det med service, og utføres den ikke i henhold til servicehefte eller på godkjent merkeverksted kan dette ansees som et avtalebrudd, og du som bruker av bilen kan bli erstatningspliktig.

Daglig vedlikehold er også et ansvar som følger det å lease en bil, og er kanskje den største men morsomste jobben. Det går på alt fra innvendig og utvendig vask, fylle drivstoff til det å sørge for at bilen har nok olje og riktige dekk for årstiden. Som bruker av bilen er du også ansvarlig for å dekke alle utgifter forbundet med det å bruke bilen i hverdagen.

 

Temaer: biløkonomi, leasing, Leasing fra A - Å, ansvar


Et konsept fra Santander Consumer Bank AS

Vi i Santander elsker biler, båter, mc og caravan. Vi er Norges største finansieringsselskap innen for bil- og fritidsfinansiering, og er også en del av Banco Santander - et av verdens største finanskonsern. Bilogfritidsbloggen.no er sammen med Minleasing.no et satsningsområde som etterstrever å gi deg som har spørsmål rundt finansiering eller bilhold svar og hjelp på det du lurer på. For mer informasjon, besøk oss på:

www.santanderconsumer.no

Siste innlegg